Liên khúc

ANH LÀ AI ?

VIỆT NAM TÔI ĐÂU ?

MẸ VIỆT NAM ƠI ! CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY !

hai bài hát do chính Việt Khang sáng tác và trình bày:
1. Anh Là Ai ?
2. Việt Nam Tôi Đâu ?

3. Mẹ Việt Nam Ơi ! Chúng Con Vẫn Còn Đây !
thơ: Hoàng Phong Linh, nhạc: Nguyễn Ánh 9.
trình bày: Nguyệt Ánh và Việt Dũng