BIẾN CỐ TẾT MẬU THÂN 1968

Phimtài liệu về cuộc TỔNG CÔNG KÍCH miền Nam của cộng sản Bắc Việt lợi dụng những ngày hưu chiến Tết Mậu Thân 1968.

 

Phim tài liệu BIẾN CỐ TẾT MẬU THÂN 1968, do Việt Dũng và đài truyền hình SBTN thực hiện.