Con Co Mot To Quoc

Le Thi Cong Nhan

Hay Thap Sang Len

Dat Nuoc Toi

Dat Nuoc Toi

Con Co Mot To Quoc

Con Có Một Tổ Quốc

nhạc: Lm. Đỗ Bá Công
lời: Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
trình bày: ca sĩ Khánh Ly

You need to have Flash Player to view this video.
Use the control to the right of timeline to play full screen!