Chào Cờ Việt Nam
Quốc Ca Việt Nam

Chào cờ Việt Nam, trích Thúy Nga Paris 10 - Giã Biệt Sài Gòn, xuất bản năm 1985
Hợp ca

Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu-txt.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videotl.php on line 110

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu-txt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videotl.php on line 110