Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66Tình Ca Cho Nguyễn Thị SàiGòn
Việt Dũng

Tình Ca Cho Nguyễn Thị SàiGòn - Việt Dũng; do chinh tac gia trình bày. "Mẹ đặt tên em Nguyễn Thị SàiGòn Em sinh ra đời một ngày cuối tháng tư Mẹ đặt tên em Lý Thị Tỵ Nạn ..... Mẹ đặt tên em Vũ Thị Nhọc Nhằn ..... Mẹ đặt tên em Lê Thị Hy Vọng ..... Mẹ đặt tên em Trần Thị Thương Nhớ Nhớ quá quê xưa hai mươi năm rồi đó ................................. "
Việt Dũng


Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99