Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66Lý Thường Kiệt
Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ

Lý Thường Kiệt
Artist: Hoàng Quân
Composer: Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ

Nước non này, từ ngàn xưa, vang lừng danh
Đấng anh hùng, tạo thần uy, nghiêng sông hồ
Lý Thường Kiệt, dòng họ Ngô, từng anh dũng
Kiếm trong tay, bước hiên ngang, cùng núi sông...


Thớt voi thần, từ rừng xanh, theo đoàn quân
Sóng tung nhòa, ngàn thuyền xưa, giương cao buồm
Tiến không ngừng, tràn miền nam, càn phương Bắc
Tiếng vang xa, khắp muôn phương, lừng chiến công...


Thành trì kia, Ung Châu biết là bao gian nan
Ngàn hùng binh xông pha, máu xương nào ngại gì
Lời hịch vang trong đêm, ngời chính khí dân Nam
Cùng tử sinh, chông gai, quyết thi gan cùng thế gian...

Rừng đầm kia, quân Chiêm biết là bao gian nguy
Người Lạc Long xông pha, tiếng hô cùng đồng lòng
Cùng cạn ly say sưa, đoàn tướng sĩ bên nhau
Bầu trời Nam bao la, đất quê hương càng thắm tươi...

Tháng năm nào, còn ghi trên trang sử xanh
Nước Nam này, dòng liệt oanh, ta tôn thờ
Lý Thường Kiệt, đời cung đao, vì sông núi
Luyến lưu thương cháu con sau, đành xả thân

Cháu con mình, về ngàn sau, ta cùng nhau
Quyết thanh trừng, phường tà gian, trên quê nhà
Phá tan mau, loài ngoại bang từ phương bắc
Tiếng vang xa, khắp muôn phương, lừng chiến công
Tiếng vang xa, khắp muôn phương, nước Việt Nam


Hoàng Quân


Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99