Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66Nhạc Trẻ Việt Nam, 60-70. Part 4


Nhạc trẻ Việt Nam thập niên 60-70. Với ca sĩ và ban nhạc trẻ như: The Vibrations, Tùng Giang, Hải Âu, Duy Quang, The Starling, The Free Ones, Mỹ Hoa, Kim Anh, Uyên Ly, Minh Xuân, The Cat's Trio, Paolo, The Black Caps, Billy Shane, Khánh Hà, Anh Tú, Lan Anh, Thuy Anh, The Uptight, The Blue Jets, Vy Vân, Tuyết Dung, Tuyết Hương, The Apple Three, Ngọc Bích, Ngọc Quý, The Crazy Dogs, Kasim, và The Enterprise.
Nhạc Trẻ Việt Nam


Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99