Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66Dư Âm


Hoàn cảnh nào nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác bài hát Dư Âm? Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý tâm sự... Cuộc đời của ông bây giờ khốn khó... ông sống bằng sự thương mến của bạn bè. Về chế độ cộng sản, ông nói: "...tôi không muốn tố cáo họ, nhưng mà tôi nói thật, không có chế độ nào bẩn thỉu như chế độ này.... Nó coi con người như rơm rác..."
(phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý)


Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99