Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66Trên Đỉnh Mùa Đông
Trần Thiện Thanh

Vài hình ảnh của phim kịch "Trên Đỉnh Mùa Đông" do nhóm Tiếng Hát Đôi Mươi thực hiện và phát hình trên Truyền Hình Việt Nam - 9, cùng với tiếng hát Khánh Ly qua hai nhạc phẩm Trên Đỉnh Mùa Đông và Anh Không Chết Đâu Em của Trần Thiện Thanh. Trên Đỉnh Mùa Đông - Nhóm Tiếng Hát Đôi Mươi thực hiện
Tiếng Hát Đôi Mươi


Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99