Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66Phải lên tiếng
Anh Bằng

AsiaDVD Kỷ niệm 36 năm viễn xứ - Anh Bằng - Dòng nhạc lưu vong (2011) Tác giả: Anh Bằng Trường Sa là máu của ta, Hoàng Sa là thịt của ta, Đất nước la là xương là máu ông cha để lại, quân bành trướng đừng mong xâm lấn, kia còn bao mồ chôn quân Tống, hỏi quân thù hỏi quân thù còn nhớ hay không?. Việt Nam nòi giống lạc long, cùng nhau thề nguyện đồng tâm, quyết đứng lên dựng xây tổ quốc trường tồn. Không để đất vào tay quân cướp, dân tộc ta vùng lên anh dũng, sống oai hùng sống kiên cường đòi lại biển Đông. Đừng im tiếng mà phải lên tiếng khi quân thù vào cướp quê hương, đoàn kết lại tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên...Đừng im tiếng mà phải lên tiếng khi quân thù giết hại dân ta Dòng máu Việt đã đổ trên biển nước ta...
Hợp ca Asia & Ca đoàn Ngàn Khơi


Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99