Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/menu33.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 66Bài Ca Tuổi Trẻ


Golden Asia DVD 2: Hùng ca sử Việt (2011)
Tác giả: Anh Bằng

Tuổi trẻ mau tiến lên hào hùng bước theo lời nguyền
Tuổi trẻ dâng hiến cho hạnh phúc toàn dân
Tuổi trẻ vươn cánh tay dựng đời sống trên công bình
Bài trừ bao bất công hà hiếp dân mình

Đ.K:
Đừng sợ hãi
Hãy vươn lên
Tranh đấu cho quê hương Việt Nam niềm tin bác ái
Đừng sợ hãi
Xiết tay nhau
Mang trái tim yêu thương hành trang vào đời

Tuổi trẻ như mũi tên nhằm diệt xấu xa bạo quyền
Tuổi trẻ như nắng mai bừng sáng màn đêm
Tuổi trẻ như đuốc thiêng Cùng sưởi ấm tim người hiền
Tuổi trẻ như sóng xô vùi lấp đê hèn...


Hợp ca ASIA


Warning: include(/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/f/r/e/freevietnews/html/ads/cj9_468x60.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/25/9312825/html/video/videovn.php on line 99