Nhà văn Phan Nhật Nam phỏng vấn nhà thơ Trạch Gầm - part 2
Nhà thơ Trạch Gầm tức là đại úy thám báo Nguyễn Đức Trạch cùng với đại úy Nhảy Dù Nhan Nhật Nam (nhà văn quân đội) trong chương trình Văn Học Nghệ Thuật của hệ thống truyền hình SBTN ngày 23.Jan.2009, phần 2

Tác giả:
Trình bày: Phan Nhật Nam và Nguyễn Đức Trạch


FreeViet Video
  • Nhac Viet
  • Nhac Ngoai Quoc
  • Tai Lieu
  • FreeVietNews HOME