VietnamVietnam by John Ford
posted by hoanggiangthanh at http://vimeo.com

Tác giả: John Ford
Trình bày: Charlton Heston