Thánh Lễ Truyền Chức tại Spokane - June.06.2009
Thánh Lễ Truyền Chức tại Spokane - June.06.2009

Tác giả: FVN
Trình bày: Dòng Tên


FreeViet Video
  • Nhac Viet
  • Nhac Ngoai Quoc
  • Tai Lieu
  • FreeVietNews HOME