Đấu tranh bất bạo động: Giựt sập một nhà độc tài Slobodan tại Serbia
Đây là một cuốn phim rất hay về diễn tiến việc nhà độc tài Slobodan tại Serbia bị đánh đổ bằng phương pháp đấu tranh bất bạo động. Phim đã được chuyển qua tiếng Việt. Xin vui lòng xem và phổ biến rộng rãi vào trong nước. (posted by hoanggiangthanh)

Tác giả:
Trình bày: