Phóng Sự Truyền Hình: Biểu tình chống cuộc triển lãm Meet Vietnam (Nov-15 and -16-2009)
Biểu tình chống cuộc triển lãm Meet Vietnam ngày 15/Nov/2009 tại San Francisco

part 1 | part 2 | part 3 | part 4

Biểu tình chống cuộc triển lãm Meet Vietnam ngày 16/Nov/2009 tại San Francisco

part 1 | part 2 | part 3Tác giả: VietVungVinh
Trình bày: