The Beatles - Grupo Romántico Genuinos (popurrí), En vivo
Preparativos para la grabación de CD en Vivo del Grupo Romántico Genuinos en el Auditorio de la Secc. 10 de Minatitlán, Veracruz. Fondo musical popurrí de The Beatles. -Let it be. -I want to hold your hand. -Yesterday. -Y la amo. -All my. Chương trình LIVE của ban nhạc Genuinos trình diễn các bản nhạc nổi tiếng của The Beatles.

Tác giả: Beatles
Trình bày: Genuinos


FreeViet Video
  • Nhac Viet
  • Nhac Ngoai Quoc
  • Tai Lieu
  • FreeVietNews HOME