Công Bố Bạch Thư Hoàng Sa - Trường Sa tại Sydney 12-04-2009 (8 videos)
Giáo sư/Tiến sĩ Nguyễn văn Canh công bố Bạch Thư và Thuyết Trình về việc Trung cộng âm mưu và Việt cộng đồng lõa trong việc chiếm đoạt Hoàng Sa - Trường Sa cùng nguy cơ bất ổn trong khu vực và thế giới tại Sydney, ngày 12-04-2009, ở Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang New South Wales, Australia. Buổi lễ có sự hiện diện của hơn 800 đồng bào cùng với Luật sư Võ trí Dũng, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW-ÚC và những vị Lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo, các Thân hào - Nhân sĩ, Đại diện của các Tổ chức Chính trị, Hội Cựu Quân nhân và các Gia đình Quân đội các Quân - Binh chủng QLVNCH, các Cơ quan Truyền thông - Báo chí và các Hội đoàn - Đoàn thể

Tác giả: Uỷ Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ Việt Nam
Trình bày: Gs Nguyễn Văn Canh


FreeViet Video
  • Nhac Viet
  • Nhac Ngoai Quoc
  • Tai Lieu
  • FreeVietNews HOME