Dương Nguyệt Ánh được đón tiếp ở Úc Đại Lợi - part 1
Duong Nguyet Anh, Sydney, 14Feb09. Tai sao VN hoc gioi? Chung ta: nguoi Uc goc VN Tu Do. Vi sao ta chong CSVN? (do Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan CS + Tap The Hau Due VNCH-NSW thuc hien)

Tác giả:
Trình bày: Dương Nguyệt Ánh


FreeViet Video
  • Nhac Viet
  • Nhac Ngoai Quoc
  • Tai Lieu
  • FreeVietNews HOME