Phỏng vấn cụ Cao Xuân Vỹ
nói về Tổng Thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ I Cộng Hòa đã bị sát hại trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, do Tướng Dương Văn Minh cầm đầu...

Tác giả:
Trình bày: cụ Cao Xuân Vỹ


FreeViet Video
  • Nhac Viet
  • Nhac Ngoai Quoc
  • Tai Lieu
  • FreeVietNews HOME