Nguyễn Ngọc Ngạn và Đại Tá Nguyễn Văn Nam
Đại tá Nguyễn Văn Nam, giám đốc đài phát thanh quân đội VNCH, đặc trách địch vận

Tác giả: Thúy Nga
Trình bày: NNNgạn - Nguyễn Văn Nam


FreeViet Video
  • Nhac Viet
  • Nhac Ngoai Quoc
  • Tai Lieu
  • FreeVietNews HOME