Hãy Thắp Sáng LênProduction: Sơn Hà
Music: Lê Ðức Hùng - tốp ca Lữ Hành
Photography: Dòng Chúa Cứu Thế and Vietcatholic.net

You need to have Flash Player to view this video.
Use the control to the right of timeline to play full screen!