VIETNAM: THE REAL STORY

Television's Vietnam: The Real Story published by Accuracy In Media Inc. in 1985

Bản tiếng Anh do Accuracy In Media Inc. phát hành năm 1985

Bản tiếng Việt:
Việt Nam: Câu Chuyện Thật, do Friends of Accuracy In Media phát hành năm 1985
Vietnam: The Real Story (Việt Nam: Câu Chuyện Thật) là phản ứng chống lại một loạt phim tài liệu về Việt Nam gồm 13 tập, phí tổn gần 6 triệu Mỹ Kim được chiếu trên hệ thống truyền hình PBS hồi mùa thu năm 1983. Chương trình truyền hình "Vietnam: The Real Story" do tài tử Charlton Heston giữ vai miêu tả, chứa đựng những cuộc phỏng vấn những người tỵ nạn, các sử gia, các cựu chiến binh, tin rằng loạt phim tài lệu về Việt Nam của PBS có tính cách bóp méo lịch sử.